Bohuš Voleský

Dátum narodenia:

20. august 1981

Vzdelanie:

STU MtF

Zamestnanie:

Konateľ spoločnosti

Aktivity v Mense:

N/A

Koníčky:

bedminton, príroda, 

Životné postoje:

žiť v harmóni