Zuzana Kubalíková

Obrázok používateľa Zuzana Kubalíková

Vzdelanie:

MUNI - Manažment sportu

Zamestnanie:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Koníčky:

Šport, geopolitika, história 

Životné postoje:

Nebuď pokrytec, jediný koho klameš si ty sám.