Ľuboslava Ďáková

Dátum narodenia:

13. apríl 1990

Kontakt:

luboslava.dakova@gmail.com

Životné postoje:

Oči sa boja, ale ruky spravia.