Ľuboslava Ďáková

Dátum narodenia:

13. apríl 1990

Životné postoje:

Oči sa boja, ale ruky spravia.