Ján Ondriška

Dátum narodenia:

22. november 1985

O mne

Melancholický flegmatik s občasnými cholericko-sangvinickými črtami

Melancholic phlegmatic with occasional choleric-sanguine traits

Vzdelanie:

Fakulta podnikového manažmentu • Ekonomická univerzita v Bratislave

Faculty of Business Management • University of Economics in Bratislava

Koníčky:

Knihy • Články • Dokumentárne filmy/seriály/cykly • Logické úlohy • Sudoku

Books • Articles • Documentary movies/series/cycles • Logical tasks • Sudoku

Životné postoje:

Humanizmus • Život je hra • Ži a nechaj žiť

Humanism • Life is a game • Live and let live