Peter Getlík

Dátum narodenia:

25. január 1990

Vzdelanie:

masmediálne štúdiá (Mgr.) - FF, UPJŠ v Košiciach

literárna veda (PhD.) - FF, UPJŠ v Košiciach

Zamestnanie:

odborný asistent (oddelenie masmediálnych štúdií)

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach

Koníčky:

literatúra/film, šach, hudba, beh,