Michal Drotován

Dátum narodenia:

21. október 1981

Vzdelanie:

2002-2007 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, odbor politológia 2004-2007 Prírodovedecká fakulta UK, odbor geografia a verejná správa 2008-2011 Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor právo a medzinárodný obchod

Zamestnanie:

Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača

Majiteľ - Political Consulting, s.r.o.

Životné postoje:

„Byť oddaný pravde bez ohľadu na to, či sa to z krátkodobého pohľadu vyplatí” (Hans-Hermann Hoppe).