Karol Kažimír

Dátum narodenia:

19. apríl 1978

Kontakt:

Karol.kazimir@gmail.com

Vzdelanie:

Fakulta managementu UK, BA

Zamestnanie:

Riaditeľ investičného a technického úseku

Koníčky:

Priroda, turistika, varenie

Životné postoje:

Ži a nechaj žiť, chráň prírodu