René Rehák

Dátum narodenia:

17. február 1990

Vzdelanie:

2008 - 2013 Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta

Zamestnanie:

Právnik

Koníčky:

História, literatúra, geopolitika