Lucia Surmová

Kontakt:

lucia.surmova@mensa.sk

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislava

Koníčky:

klasické umenie, sochárstvo, starožitnosti, fytoterapia 

Životné postoje:

"Everything that happens happens as it should, and if you observe carefully, you will find this to be so.." Marcus Aurelius