Lucia Surmová

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislava

Koníčky:

klasické umenie, sochárstvo, starožitnosti, fytoterapia 

Životné postoje:

I like people who want to climb a little higher and see beyond the horizon.