Emil Krondiak

Dátum narodenia:

28. december 1958

Vzdelanie:

Elektrotechnická fakulta SVŠT

Koníčky:

Ovocná záhrada, detektívky, cyklistika