Štefan Kristan

Dátum narodenia:

25. február 1983

Vzdelanie:

TUKE, FEI

EUBA, PHF KE

Životné postoje:

Everybody Lies