Štefan Kristan

Obrázok používateľa Štefan Kristan

Dátum narodenia:

25. február 1983

Vzdelanie:

2002-2007, TUKE, FEI

2002-2007, EUBA, PHF

PRINCE2

Životné postoje:

Everybody Lies