Laura Škodová

Dátum narodenia:

28. október 2004

Vzdelanie:

GBZA Žilina