Jana Sisáková

Dátum narodenia:

18. august 1993

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta