Fedor Zverko

Dátum narodenia:

26. január 1946

Vzdelanie:

STU Bratislava, stavebná fakulta

Zamestnanie:

dopravný inžnier a dôchodca

Aktivity v Mense:

nedávno obnovené členstvo, takže zatiaľ žiadne

Koníčky:

astronómia, letectvo, história - antika, sci-fi

Životné postoje:

pozitívne naladený