Matej Bidovsky

Obrázok používateľa Matej Bidovsky

Prezývka:

mati

Dátum narodenia:

29. január 1987

Vzdelanie:

Politológia UK Bratislava

Management v leteckej doprave VŠO Praha

Africké štúdia UHK Hradec Králové