Tomáš Šelmek

Dátum narodenia:

3. október 1988

Vzdelanie:

Univerziza Komenského, Fakulta manažmentu