Renáta Pakšiová

Dátum narodenia:

30. august 1974

O mne

Hmmm ťažko písať o sebe, najlepšie ma spoznať... čo nemám rada je povýšenectvo, klamstvo a podrazy, ...rada mám stretnutia so zaujímavými ľuďmi, kultúrne poudujatia a všetko čo ma môže nejak povzbudiť alebo potešiť

Vzdelanie:

PRIF. Univerzita Komenského, FHI Ekonomická Univerzita  v BA, FM Univerzita Komenskéhoi

Zamestnanie:

doc. KUA FHI EU v Bratislave

Koníčky:

cestovanie, kultúra, tvorivosť, hľadanie súvislostí, sebapoznanie, všetko zaujímavé

Životné postoje:

žiť pre život