Marian Tvarožek

Dátum narodenia:

8. december 1998

Kontakt:

marian.tvarozek@mensa.sk https://www.facebook.com/majo.tvarozek

Vzdelanie:

Aktuálne štúdium: STU FEI

SPŠ Dubnica nad Váhom- odbor Mechatronika