Peter Hudec

Dátum narodenia:

7. december 1979

Vzdelanie:

EU BA
CIMA

Zamestnanie:

Podnikový hospodár.

Koníčky:

Cyklistika, turistika, verejné dianie, psychológia.

Životné postoje:

Nerob druhým ľuďom to, čo nechces aby robili tebe.