Miki Pašteka

Dátum narodenia:

21. júl 1982

Vzdelanie:

FMFI UK

Koníčky:

šport, cestovanie