Helena Ignácová

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zamestnanie:

Manažér - ekonóm