Helena Ignácová

Dátum narodenia:

5. marec 1983

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zamestnanie:

Manažér - ekonóm