Patrik Ďurech

Dátum narodenia:

14. jún 1978

Koníčky:

potápanie

Životné postoje:

Môžeš tvrdiť čo chceš, len to musíš vedieť obhájiť