Michal Králik

Obrázok používateľa Michal Králik

Dátum narodenia:

21. september 1990

Kontakt:

+421 910 272 863 [email protected] www.michalkralik.sk

O mne

Ako vyštudovaného pedagóga a výskumníka ma baví pomáhať a motivovať ľudí v dosahovaní ich cieľov. Využitím svojich odborných a vedeckých znalostí získaných počas štúdia riešim ciele svojich klientov vždy unikátnym prístupom. 

Vzdelanie:

September 2016 – September 2019 Študijný odbor: Športová edukológia
Fakulta telesnej vychovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislava, Slovensko
Akademický titul: doktor (PhD.)
Názov dizertačnej práce: Silový tréning ako doplnková terapia sekundárneho mužského hypogonadizmu
September 2013 – Máj 2016 Študijný odbor: Trénerstvo, špecializácia: kulturistika, fitnes a silový trojboj
Fakulta telesnej vychovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislava, Slovenská republika
Akademický titul: Magister (Mgr.)
Názov diplomovej práce: Vplyv kombinovaného tréningu na vybrané silové parametre seniorov

Zamestnanie:

Pracujem ako osobný silový tréner, prekladateľ, lektor a zakladateľ vzdelávacieho projektu Akadémia telocviku.

 

Životné postoje:

Mens sana in corpore sano.