Darina Peterková

Obrázok používateľa Darina Peterková

Dátum narodenia:

18. november 1991

Vzdelanie:

PhD. v odbore Molekulárna biológia, UCM v Trnave

Mgr. Aplikovaná biológia, UCM v Trnave

Bc. Biotechnológie, UCM v Trnave

Zamestnanie:

2020 - 2023
Vedecký pracovník, Botanický ústav, Slovenská akadadémia vied

od 2023
Komunitný pracovník -  Trnavská arcidiecézna charita
SZČO: Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby; Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

Aktivity v Mense:

V Mense sa venujem prevažne aktivitám súvisiacim s deťmi. Od roku 2017 sa venujem organizovaniu táborov pre nadané deti. Spolu s ďalšími členmi sme založili voľnú platfomu na stretávanie sa nadaných detí Spoločenstvo Kemplena, v rámci ktorého vedieme klubovne pre nadané deti či stretnutia pre rodičov týchto detí. V tom istom roku som sa stala súčasťou tímu, ktorý pripravuje najväčšiu aktivitu Mensy Slovensko, súťaž IQ olympiáda a od roku 2022 túto súťaž koordinujem. Popri týchto činnostiach organizujem rôzne podujatia ako Jesenné stretnutie (2020 Trnava, 2022 Piešťany), herné stretnutia, rečnícky workshop, či iné.