Alžbeta Viera Čmelková

Obrázok používateľa Alžbeta Viera Čmelková

Vzdelanie:

MFF UK - Geometria a topológia

Aktivity v Mense:

  • 2016 vstup do Mensy
  • Zakladajúca členka Mensa – skupina Žilina
  • 2016-2018 – predsedníčka žilinskej skupiny
  • 2018 – organizácia prednášok pre miestnu skupinu v Žiline
  • 2018 – organizácia Jarného stretnutia Mensy v Trenčianskych Tepliciach - prehliadka hradu Beckov, prehliadka Trenčína a trenčianskeho hradu, prehliadka Trenčianskych Teplíc a historického kúpeľa Sina, šifrovačka, turnaj v minigolfe, keramický workshop, ...
  • 2018 – spolupráca na organizácii detskej IQ Olympiády
  • 2019-2021 – Organizácia prednášok pre Mensu Slovensko ako napríklad Kto je to Asperger, Rodinný život s Aspergerom, Autizmus, celospoločenská výzva, Komunita, príbeh minulosti, či budúcnosti?
  • 2019-2021 – Zakladateľka SIG Psychológia a sebarozvoj, SIG Umenie, zakladajúca členka SIG Fyzika
  • 2019-2021 – Organizácia pravidelných workshopov Ochutnávka procesu Community building
  • 2021 - 2023 - členka Rady Mensy Slovensko

Moje členstvo v Mense považujem za celkom aktívne. Napriek dlhodobým zdravotným problémom sa snažím dobrovoľnícky pracovať pre členov Mensy už od môjho vstupu do Mensy. Ako vidno z vyššie uvedeného zoznamu, venujem sa najmä podpore miestnej skupiny Žilina - Martin a taktiež podpore osobnostného rozvoja členov Mensy v SIG-u Psychológia a sebarozvoj a prostredníctvom prednášok na psychologické ale aj zdravotnícke, enviromentálne a socioogické témy. Ako členka Rady Mensy sa zasadzujem najmä o podporu miestnych skupín, podporu záujmových SIG-ov, transparentné toky financií v Mense a transparentnú komunikáciu členov Rady Mensy s členskou základňou.

Viac o mne sa môžete dočítať v aktuálnom čísle Mensa časopisu na str. 36 - 39 (https://www.mensa.sk/casopis).

Ďakujem všetkým, ktorí ma vo voľbách podporia.