Rastislav Šimko

Vzdelanie:

HF TUKE - Materiálové inžinierstvo 

Zamestnanie:

Inžinier špecialista - SMAO