Michal Stanko

Dátum narodenia:

2. máj 1987

Zamestnanie:

Technik laboratória spoľahlivostných skúšok

Koníčky:

šport, matematika