Lucia Ledvényiová

Prezývka:

Lucy

Vzdelanie:

Prírodovedecká fakulta v Bratislave, odbor Geológia, špecializácia Všeobecná geológia a paleontológia.

Zamestnanie:

Manažér pobočky a vedecký pracovník v EGI Laboratory, Bratislava.

Aktivity v Mense:

Šéfredaktorka interného časopisu Mensy SR.

Koníčky:

Fantasy, písanie, gitara, jazyky, geológia, astronómia