Lucia Ledvényiová

Prezývka:

Lucy

Dátum narodenia:

21. december 1986

Vzdelanie:

PRIF UK, odbor Geológia, PhD.

Zamestnanie:

Office manažér a manažér kvality v jednej práci, výskumný pracovník v druhej.

Aktivity v Mense:

V súčasnosti šéfredaktor interného časopisu Mensy SR.

Koníčky:

Fantasy literatúra, písanie, geológia, astronómia, gitara, klavír