Lucia Ledvényiová

Prezývka:

Lucy

Vzdelanie:

Prírodovedecká fakulta v Bratislave, odbor Geológia, špecializácia Všeobecná geológia a paleontológia.

Zamestnanie:

Vedecko-výskumný pracovník Vysokej školy báňskej - Technická Univerzita Ostrava a office manager pracoviska v Bratislave.

Aktivity v Mense:

Šéfredaktorka interného časopisu Mensy SR.

Koníčky:

Fantasy, gitara, jazyky, prírodné katastrofy, geológia, astronómia.