Monika Dolejšová Koreňová

Dátum narodenia:

15. marec 1983

Kontakt:

magrathea13@gmail.com

Vzdelanie:

LF UK HK

Zamestnanie:

Nemocnice Jihlava

ZZS Vysočina

Domácí hospic Vysočina

Životné postoje:

Nie je tak dôležité zaspať, ale zobudiť sa:-)