Martin Hajdúch

Obrázok používateľa Martin Hajdúch

Prezývka:

Hajdo

Dátum narodenia:

31. január 1989

Vzdelanie:

2008-2013 Vysoká škola ekonómie, manažmentu verejnej správy (odbor: Manažment malých a stredných podnikov v regióne)

2004-2008 Stredná priemyselný škola dopravná (odbor: ekonomika a logistika dopravy)

Zamestnanie:

Ekonóm

Koníčky:

Literatúra, filmy, politika, šport, poker

Životné postoje:

"Logika vás dostane z bodu A do bodu B.

Predstavivosť vás zoberie všade." (Albert Einstein)