Daniela Metesová

O mne

Som aká som...

Vzdelanie:

MAT-FYZ Ba

Zamestnanie:

EMADE, s.r.o.

Aktivity v Mense:

šéfredaktorka časopisu Mensa Slovensko

predsedníčka súťaže IQ olympiáda

Koníčky:

matematika, starostlivosť o nadané deti, príroda, kniha, rodina, lyžovanie, folklór

Životné postoje:

Ži a nechaj žiť...