Klubovňa Mensy - Výskumy na hraniciach staroegyptského impéria

apr
20
apr/20 18:00 - apr/20 20:00

Klubovňa Mensy

Konventná 11, prízemie vľavo

Bratislava - Staré Mesto

Naživo aj online v reálnom čase.

Slovenskí vedci sú súčasťou výskumu spoločnej poľsko-slovenskej misie na telle el-Retábí v Egypte už 16 rokov. Výskum orientalistov a archeológov SAV v Duwejme Wad Hadž v Sudáne sa začal v roku 2018. Obe lokality sa nachádzajú v blízkosti hraníc starovekého egyptského impéria – Retábí pri severovýchodnom okraji nílskej delty, Duwejm pod štvrtým nílskym kataraktom – a takmer na tom istom poludníku.

Prednášajúci Dr. Jozef Hudec priblíži doterajšie nálezy z multidisciplinárnych sezón na oboch lokalitách, ktoré pochádzajú zo širokého časového záberu asi 3 500 rokov – od 18. storočia pred Kristom až po 18. storočie po Kristovi.

Vizualizácia osídlenia lokality Tell el-Retábí vo východnej delte Nilu v Egypte počas Druhého prechodného obdobia (1650-1550 pr. Kr.) a Novej ríše (1550-1069 pr. Kr.). Vizualizácia demonštruje výsledky výskumu slovenskej časti poľsko-slovenského tímu, ktorý tu uskutočňuje výskum od roku 2007. https://www.youtube.com/watch?v=vjjaFL-y2ys&t=4s

Mgr. Jozef Hudec, PhD. vyštudoval archeológiu, egyptológiu a politológiu na FF UK v Prahe. Je spoluriaditeľom poľsko-slovenského výskumu na Tell el-Retábí v Egypte a predsedom správnej rady Nadácie Aigyptos. Je tiež hlavným štátnym radcom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a pôsobí aj ako vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV.

Link na online v reálnom čase: https://us06web.zoom.us/j/87838010120?pwd=dTFhOUQvbktwZmtDbW51Q1d2dHYvZz09

Pripravila: Renáta Rábeková

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „EGYPTOLOGICKÉ PREDN�KY PRE MENSA SLOVENSKO KLUBOVÃA MENSY, KONVENTNÁ 11 BRATISLAVA AONLINE 18.00 NA PARTII SE STARYMI EGYPTANY: STAROEGYPTSKÉ HRY MGR. MARIE PETERKOVÁ HLOUCHOVÁ, PH.D. katrm egyptanmi-staroegyptske-hry 20. 18.00 VÝSKUMY ΝΑ HRANICIACH STAROEGYPTSKEHO IMPÉRIA MGR. JOZEF HUDEC, PHD. staroegyptskeho-imperia 5.2023, 18.00 KTo POSTAVIL EGYPTSKÉ PYRAMÍDY? MGR. MARTIN ODLER, PH.D. f pyramidy NADÁCIA AIGYPTOS MENSA Slovensko“

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.