Klubovňa Mensy - Sme na prahu 4. priemyselnej revolúcie?

jún
01
jún/01 18:00

Klubovňa Mensy

Staré lýceum

Konventná 15

Bratislava - Staré Mesto

V médiách sa stále častejšie skloňuje slovné spojenie 4. priemyselná revolúcia a odborníci sa zhodujú v tom, že práve teraz stojíme na jej začiatku. Čo si za tým môžeme predstaviť? Ako sa to dotkne mňa osobne? Ako sa na jej príchod čo najlepšie pripraviť? Názory sa rôznia. Tentokrát prinášame pohľad  prof. Ing. Petra Staněka, CSc., ktorý sa touto problematikou zaoberá na pôde Slovenskej akadémie vied.

Pripravil: Jozef Polakovič

 

 

 

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.