Klubovňa : Antibiotiká – záchrana, či prekliatie?

máj
12
máj/12 18:15 - máj/12 20:00

Klubovňa Mensy

Konventná 11

Bratislava - Staré Mesto

Klubovňa naživo aj on-line od 18.15

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=DYwlLxJlF1k

Odborníci už dlhšie bijú na poplach ohľadom „nadúživania“ antibiotík. Keď sa rozšírili v druhej polovici 20-teho storočia po celom svete a pomohli zastaviť mnohé smrteľné choroby, mysleli sme, že ľudstvo má vyhraté. Postupne si však baktérie začali na ne vytvárať rezistenciu a pohli tak vzniku „superbaktérií“, ktoré znovu zabíjajú a antibiotiká sú na ne neúčinné.

Je možné vyrábať ďalšie antibiotíká, ktoré budú účinné aspoň na nejaký čas a čo potom?

 

Prednášajúca RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH je odborníčka zameraná na oblasť nemocničnej epidemiológie a hygieny, prevencie infekcií asociovaných so zdravotnou starostlivosťou a rezistencie na antibiotiká. Vo Fakultnej Nemocnici v Trnave pracuje od roku 2012 a v roku 2017 založila Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie. Vyštudovala Virológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Verejné zdravotníctvo na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, kde absolvovala aj doktorandské štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Je podpredsedom Komisie pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy FN Trnava a členom Národnej komisie pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení SR. Zároveň pôsobí aj ako prodekan pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnavskej Univerzite. Popularizuje vedu aj cez organizáciu Slovenský pacient.

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.