EUROPEAN MENSA SCIENCE CAMP 2023

júl
15
júl/15 09:54 - júl/22 09:54

Chateau Nový Světlov

Češká republika

Blízko slovenskej hranice

Medzinárodné stretnutie pre deti a mládež. www.emsc-mensa.eu

Medzinárodný vedecný tábor pre deti a mládež od 12 do 19 rokov, ktorý pripravuje česká Mensa.

Program pozostáva z prednášok, projektov, exkurzií a teambuildingových aktivít. Spoznajte svojich nových priateľov z Miens z iných krajín. Hovoreným jazykom bude, tak ako na všetkých medzinárodných stretnutiach, iba angličtina:-)

Prihlasovanie: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=2092