Hádanka Alberta Einsteina

Fakty:

 1. Je 5 domov v 5-ich rozdielnych farbách.
 2. V každom dome žije osoba rozdielnej národnosti.
 3. Týchto 5 obyvateľov pije svoj nápoj, fajčí svoje cigarety a chová zviera.
 4. Nikto nepije to čo ostatní, nefajčí čo ostatní a nechová to čo ostatní.

Rady:

 1. Angličan žije v červenom dome.
 2. Švéd chová psov.
 3. Dán pije čaj.
 4. Zelený dom je hneď naľavo od bieleho.
 5. Obyvateľ zeleného domu pije kávu.
 6. Ten, čo fajčí Pall Mall, chová vtáky.
 7. Obyvateľ žltého domu fajčí Dunhill.
 8. Ten, čo žije v strednom dome, pije mlieko.
 9. Nór žije v prvom dome.
 10. Ten, čo fajčí Blend, žije vedľa toho, čo chová mačky.
 11. Ten, čo chová kone, žije vedľa toho, čo fajčí Dunhill.
 12. Ten, čo fajčí Blue Master, pije pivo.
 13. Nemec fajčí Prince.
 14. Nór žije vedľa modrého domu.
 15. Ten, čo fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu.  

Otázka: Kto chová ryby?