Rafting 2015

Video z Festivalu Divokej vody 5. júla 2015 v Čunove. Treba si zvýšiť hlasitosť - GoPro je vo vodotesnom obale :-)