Klubovňa Mensy - S etnologičkou o Vajane a inom:-)

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=AY9Q51t9JNc

Etnologička Katarína Nádaská je málokomu na Slovensku neznáma:-) Pred Vianocami nám porozprávala o zimných zvykoch našich predkoch a ich historických súvislostiach, teraz to bude o letných.Dozviete sa kto to bol napríklad Vajan, na počesť ktorého vznikol na Jána zvyk preskakovania ohňov (Vajana v Disneyovke je už trochu o inom:-) ) Nudiť sa určite nebudeme.

Prednášajúca Mgr. Katarína Nádaská, PhD.  vyštudovala odbor história – etnológia na FF UK Bratislave, pôsobila ako vedecko - výskumná pracovníčka na FF UK, pedagogicky pôsobila na UCM vTrnave, UKF v Nitre a na FF UK v Prahe.

Absolvovala viacero vedeckých stáží v európskych univerzitách, napríklad v Univerzite Viedeň, Univerzite Regensburg, Jagielonskej Univerzite v Krakove. 

Pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave.

V súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka v samospráve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí.

Je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012),  Dejiny slovenskej etnológie (v spoluautorstve so Z. Beňuškovou, M. Jágerovou ,UKF, Nitra 2013), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014), Nová religiozita (Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi 2011), Čerti, bosorky a iné strašidlá (v spolupráci s profesorom Jánom Michálkom), (Fortuna Libri 2015),  Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, Farby, chute a vône Slovenska (Fortuna Libri 2016), V Choči je naisto čosi ( v spolupráci s profesorom Jánom Michálkom, Fortuna Libri 2017), Afrodiziaká v slovenskej kuchyni (Fortuna Libri, 2019), Rodinné zvykoslovie v obraze (Fortuna Libri 2021)

Je spoluautorkou 6 regionálnych monografií, autorkou 120 vedeckých štúdií a vyše 200 popularizačných článkov. Je spoluautorkou série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie.

Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Spolupracuje s filmármi ako odborná poradkyňa pre históriu, píše scenáre pre vzdelávacie programy, venuje sa dokumentárnemu etnologickému filmu a fotografii. Odborne sa venuje náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve (rok 2013 – autorská a kurátorská výstava Konopná nostalgia, 2013 – spoluautorská a kurátorská výstava Bratislava v premenách času 1993 – 2013. Obe výstavy získali ocenenia odborníkov i verejnosti.). 

Je nositeľkou ocenenia Rytier dobrej knihy (2017), držiteľkou ceny  Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava -Ružinov za rozvoj a popularizáciu vedy (2017),  držiteľka Pamätného listu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku. (2018).

 Narodila sa, žije a tvorí v Bratislave.

Pripravila Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš