Klubovňa Mensy - Anestézia, drogy a rock´n´roll

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=pe1L1OApYXw

Mudr. Alena Škutchanová je anesteziologička, mensanka a maliarka. Vo svojej práci sa s stretla aj s výskumom psychotropných látok, možnými použitia v medicíne.

A aj o tom nám porozprávala.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš