IQ olympiáda 2017 Západ

Video z prednášky IQ opympiády 2017 región Západ - Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, ktorá sa konala na súkromnej škole BESST v Trnave 24.4.2017.