Katarína Kyseľová (Makovínyiová)

O mne

žijem vo Zvolene

Vzdelanie:

FMFI UK - FPV ŽU - PDF UMB

Zamestnanie:

Technická univerzita vo Zvolene