Miroslav Ďuratný

Prezývka:

mimi60

Dátum narodenia:

19. december 1960

Vzdelanie:

SjF SVŠT