Archív akcií

jún 02

Ako každý rok, sa uskutoční výlet na Veľkú Homoľu spojený s opekačkou na Troch jazdcoch. Stretnutie bude o 10:00 na parkovisku pred obchodným domom Kaufland v Rači, kde spoločne nakúpime rôzne dobroty. Zo Zochovej chaty vystúpime na Veľkú Homoľu (709 m.n.m.) s následnou opekačkou pri skale Traja jazdci. Po ceste späť sa zvykneme zastaviť aj na chutnej zmrzline v Modre na námestí. Traja jazdci sú už tradičnou akciou Mensy Slovensko:-)

máj 31

Pred desiatimi rokmi sme sa s ním v klubovni Mensy rozprávali o význame a zmysle literatúry v dobe, keď knihy vytláčajú elektronické médiá a vznikajúce sociálne siete. Čo všetko sa odvtedy zmenilo?

máj 26
Valné zhromaždenie Mensy Slovensko, na ktorom sa vyhodnotí uplynulý rok v našej organizácii, prednesú sa návrhy na ďalšiu prácu a uzavrie sa voľba ombudsmana na nasledujúce 2 roky.
Informácie bude priebežne oznamovať volebná komisia.
 
VZ bude v náhradných priestoroch na Konventnej 11.
 
Účasť čo najväčšieho počtu mensanov je žiadúca:-)
máj 19

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 32. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2018, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:00 do 19:00, vchod z bloku A, príp. E.

 

Program 32. ročníka

 

máj 17

UMELÉ UMENIE – MôŽE POČÍTAČ VYTVORIŤ UMELECKÉ DIELO ?

máj 12

Milí turisti, v sobotu 12.5. uskutočníme nasledovný výlet:

máj 11

Dobrovoľníci, ktorí máte čas v piatok 11.5 prísť pomôcť na regionálne kolo IQ olympiády, prosím zaregistrujte sa sem - hlavne tí čo nechodíte na fb.

Ďakujem.

máj 07
Už sme boli vo viacerých "priehradách", tentokrát sa nám podarilo v rámci jarného stretnutie vybaviť návštevu vodného diela Nimnica. Stretneme sa 9.45 na parkovisku pod admin. budovu ( podlhovastá – bielo-modrá fasáda),ktorá sa nachádza hneď nad priehradou na ľavom brehu.
 
 
máj 04

Tu sú posledné termíny na kúpanie v termálnych kúpeľoch. Veľký (bežný) bazén je voľne prístupný bez zahlasovania.

Zahlasujte sa dole nasledovne: Pri mene dajte S,P1 a skratku dňa: pia, sob, ned, pon

Stránky