Referendum 2020

nov
01
nov/01 00:10 - nov/15 00:10
Vážení členovia, dovoľte aby sme Vás pozvali na Referendum 2020, ktoré sa bude konať v mesiaci november od 1. do 15. dňa.
Milí členovia,
 
dúfam, že ste už dostali email od spoločnosti, ktorá spravuje medzinárodné referendum v Mense. 
 
 
Zvyšok je už jasne z webu. V pripade otázok nám napíšte na rada@mensa.sk.
 
S optimizmom

 
Vážené členky, vážení členovia,
Medzinárodná rada (IBD) navrhuje zmeny Stanov Mensy International a žiada členskú základňu o schválenie troch zmien tohto základného dokumentu.
Prvá zmena obmedzuje počet funkčných období zástupcov vo volených orgánoch. 
Druhá zmena upresňuje, ako sa počíta čiastočné pôsobenie v prípade dočasného vymenovania náhradníka. 
Posledný návrh mení dátum vymenovanie volebnej komisie v súvislosti s trojročnou periódou volieb. 
Zmeny sú podrobne vysvetlené v dokumente v prílohe (v Anglickom jazyku: https://www.mensa.sk/dokument/referendum-2020-anglicka-verzia).