Photocup 2022 - "NATURE"

apr
28
apr/28 20:24 - júl/31 20:24

Mensa International

Deadline na poslanie je 31. júl 2022.

Tohtoročná fotografická súťaž Mensy International Photocup 2022 je na tému Príroda - Nature.

Podmienky účasti:

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý člen ktorejkoľvek národnej Mensy alebo priamy člen MI.

2. Môžete poslať maximálne 2 fotky na tému príroda na email: milphotocup2022@gmail.com , iné poslanie sa nepočíta.

3. fotky musia byť vo formáte .jpg format a nesmú byť väčšie ako 1 MB.

K fotografiám pripojte v maili nasledujúce údaje:

1. Celé meno a priezvisko

2. Členské číslo a názov národnej Mensy ( Mensa Slovakia)

3. Názvy vašich fotografií

Deadline na poslanie je 31. júl 2022.