Jana Kučerková

Kontakt:

huxica@gmail.com

Vzdelanie:

Doplnkové pedagogické štúdium,

Akadémia ozborjených síl Slovenskej republiky - Bc.: Manažment, Ing: Manažment vojenských systémov,

Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta - Ing: Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov.

Koníčky:

filozofia, psychológia, letectvo, turistika a všetko nové.... ;)