Testovanie IQ v Košiciach

jún
08
jún/08 16:00 - jún/08 18:00

Veľká sála, Univerzitná knižnica TUKE

Boženy Nemcovej 7

042 00 Košice

Kedy: 
streda, 8. jún 2016 - od 16:00 do 18:00
Kde: 

Veľká sála, Univerzitná knižnica TUKE

Boženy Nemcovej 7

042 00 Košice

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.

Kontakt na autora testovania

Autor testovania rád odpovie na akékoľvek vaše otázky, stačí zavolať na 0917 930 345