Klubovňa Mensy - Tajomstvá kráľa Tutanchamona

sep
22
sep/22 18:00 - sep/22 21:00

Konventná 11

Bratislava - Staré Mesto

+ online

Stretnutie naživo aj on-line

Záznam z prednášky pripravil Pavel Bohuš: https://www.youtube.com/watch?v=2DS5r5MWL3w

Egyptológia je v palete humanitných a spoločenských vied relatívne mladou disciplínou, v tomto roku oslávi dve storočia svojej dobrodružnej existencie. Historici sa zhodujú dokonca na presnom dátume, kedy vznikla, bolo to 27. septembra 1822, keď Jean-François Champollion v Paríži francúzskej akadémii odprednášal svoj návrh rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov. Neujal sa hneď a všade, jeho správnosť muselo potvrdiť niekoľko ďalších bádateľov a zdokonaliť ďalšie generácie egyptológov. Medzi ne sa radia aj egyptológovia slovenskí a slovenského pôvodu.

Pri tejto príležitosti nám naša členka Renáta Rábeková sprostredkovala sériu prednášok popredných slovenských a českých egyptológov.

Objav Tutanchamonovej hrobky, od ktorého v tomto roku ubehlo presne sto rokov, je bez pochyby najväčším archeologickým objavom v dejinách ľudstva. Materiálna, umelecká či historická hodnota predmetov z tejto slávnej hrobky v Údolí kráľov je nevyčísliteľná. Fascináciu týmto objavom však môžeme rovnako pripísať nespočetným záhadám, ktoré sa s osobou egyptského panovníka a jeho hrobkou viažu. Podarilo sa niečo z nich rozlúštiť za tých sto rokov od jeho objavenia? Vieme ako presne k objavu došlo? Kto boli Tutanchamonovi rodičia, ako žil a zomrel tento kráľ-chlapec? Spoločne sa pozrieme, o koľko toho dnes vieme o Tutanchamonovi viac, ako vedel jeho objaviteľ Howard Carter.

Cestu po stopách vzrušujúcej histórie začne Dr. phil. Veronika Verešová (Nadácia Aigyptos, Ústav orientalistiky SAV).

Dr.phil. Veronika Dubcová je absolventkou klasickej archeológie Trnavskej univerzity, egyptológie na Viedenskej univerzite a doktorát získala na Inštitúte klasickej archeológie Viedenskej univerzity. Je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos a vedeckou pracovníčkou Ústavu orientalistiky SAV. Zaoberá sa predovšetkým egejskou dobou bronzovou, 2. prechodným obdobím a Novou ríšou v Egypte, dejinami a materiálnou kultúrou a medzikultúrnymi vzťahmi vo východnom Stredomorí doby bronzovej. Od roku 2008 je členkou poľsko-slovenskej archeologickej misie na lokalite Tell el-Retábí v Egypte.