Regulácia geneticky modifikovaných plodín

Video z prednášky Ľubici Lacinovej.