Na trase Moskva - Vladivostok

Video z prednášky Anny Máriássyovej 4.10.2018